logo
砍价达人
用户名
砍掉金额
获得VIP
quser27538
174.00元
25.00元获得终身VIP
灼灼桃花凉
174.00元
25.00元获得终身VIP
流浪汉
174.00元
25.00元获得终身VIP
寻找最初的自己
174.00元
25.00元获得终身VIP
一只特立独行的猪
174.00元
25.00元获得终身VIP
quser39190
174.00元
25.00元获得终身VIP
无名
174.00元
25.00元获得终身VIP
Woody
174.00元
25.00元获得终身VIP
夏yu轩
174.00元
25.00元获得终身VIP
科技李东泽
174.00元
25.00元获得终身VIP
yangjianfu
174.00元
25.00元获得终身VIP
quser12550
174.00元
25.00元获得终身VIP
南有乔木
174.00元
25.00元获得终身VIP
quser27060
174.00元
25.00元获得终身VIP
haihai8
174.00元
25.00元获得终身VIP
心喻无痕
174.00元
25.00元获得终身VIP
强子千亿国际平台制作
174.00元
25.00元获得终身VIP
Simple
174.00元
25.00元获得终身VIP
螃蟹521
174.00元
25.00元获得终身VIP
yangong002
174.00元
25.00元获得终身VIP
佳艺广告
174.00元
25.00元获得终身VIP
zhang214cm
174.00元
25.00元获得终身VIP
guwen2810390
174.00元
25.00元获得终身VIP
174.00元
25.00元获得终身VIP
MICK
174.00元
25.00元获得终身VIP
落叶1999
174.00元
25.00元获得终身VIP
汇川广告
174.00元
25.00元获得终身VIP
quser44604
174.00元
25.00元获得终身VIP
江上雨燕
174.00元
25.00元获得终身VIP
米果
174.00元
25.00元获得终身VIP
飘渺
174.00元
25.00元获得终身VIP
174.00元
25.00元获得终身VIP
quser71035
174.00元
25.00元获得终身VIP
阿秉
148.65元
50.35元获得终身VIP
砍价动态

莼白涩      帮 好友 砍掉 7.66

quser41399      帮 好友 砍掉 15.01

小      帮 好友 砍掉 7.22

jenny      帮 好友 砍掉 10.90

阿秉      帮 好友 砍掉 5.74

羊毛      帮 好友 砍掉 10.74

i个人的      帮 好友 砍掉 16.40

jenny      帮 好友 砍掉 25.52

jenny      帮 好友 砍掉 14.41

quser41399      帮 好友 砍掉 48.64

quser41399      帮 好友 砍掉 21.64

quser04290      帮 好友 砍掉 14.10

quser04290      帮 好友 砍掉 6.03

小      帮 好友 砍掉 25.95

小      帮 好友 砍掉 47.35

羊毛      帮 好友 砍掉 6.86

阿秉      帮 好友 砍掉 20.81

羊毛      帮 好友 砍掉 10.09

阿秉      帮 好友 砍掉 22.13

gzz      帮 好友 砍掉 13.08

lanjue      帮 好友 砍掉 10.31

王海文      帮 好友 砍掉 16.17

1007849945      帮 好友 砍掉 13.55

qwerty幻想无垠      帮 好友 砍掉 9.60

pansiji      帮 好友 砍掉 6.98

star5974      帮 好友 砍掉 7.86

mei58481867      帮 好友 砍掉 15.41

刘敬帅      帮 好友 砍掉 38.54

wangm9      帮 好友 砍掉 19.25

心喻无痕      帮 好友 砍掉 36.33

羊毛      帮 好友 砍掉 13.65

阿秉      帮 好友 砍掉 5.55

ami889      帮 好友 砍掉 15.05

Zheart      帮 好友 砍掉 17.32

kimcheng997      帮 好友 砍掉 8.09

llk8854      帮 好友 砍掉 6.57

amani8      帮 好友 砍掉 38.94

jinan7      帮 好友 砍掉 5.48

kaisa88      帮 好友 砍掉 6.48

haihai1      帮 好友 砍掉 46.51

haihai8      帮 好友 砍掉 29.56

越远越方biu      帮 好友 砍掉 8.48

迈迈      帮 好友 砍掉 14.80

迈迈      帮 好友 砍掉 49.18

嗷大喵      帮 好友 砍掉 18.06

emmm      帮 好友 砍掉 10.92

gongshimai      帮 好友 砍掉 6.63

龚世迈      帮 好友 砍掉 24.64

万能百宝袋      帮 好友 砍掉 5.32

魅力的我      帮 好友 砍掉 27.23

活动规则

1、活动时间:2018年12月2日 00:00--2018年12月31日 00:00.
2、砍价时间:2018年12月2日 0:00 后可发起砍价,发起砍价后计时48小时,计时结束则砍价结束。
3、砍价金额范围:5元-50元。
4、发起人可为自己砍价1次。
5、邀请好友:每个砍价项目同个ID每天砍价次数不限。
6、活动期间,砍价最低可砍到25元,即可购得终身VIP。
7、用户可在砍价未结束时直接充值购买。
8、第一千亿国际老虎机网保留本活动的最终解释权。 

(function(){ var bp = document.createElement("script"); bp.src = "//push.zhanzhang.baidu.com/push.js"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })();